Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Saitis Ecoline ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Κεντρική Ελλάδα με βασικό αντικείμενο την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων. Επίσης αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά αλλά και την αγορά ανακυκλώσιμων υλικών πάντα στις καλύτερες τιμές.