Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Saitis Eco – line ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Κεντρική Ελλάδα με βασικό αντικείμενο την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων. Επίσης αναλαμβάνουμε την αποκομιδή, μεταφορά αλλά και την αγορά ανακυκλώσιμων υλικών στις καλύτερες πάντοτε τιμές