Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

  • Κάδος 8κ.μ. απλός (για μπάζα ή απορρίμματα) Αλυσιδάκι
  • Κάδος 10κ.μ. απλός Αλυσιδάκι
  • Press conteiner 10κ.μ. – 12κ.μ. Αλυσιδάκι
  • Press conteiner 18κ.μ. – 24κ.μ. Γάντζος
  • Κάδος απλός 35κ.μ. Γάντζος