Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Παραλαβή και καταστροφή: Εμπορευμάτων, Λογιστικού αρχείου, Απόρρητων εγγράφων από Τράπεζες/Δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.