Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αγορά scrap
 • Ανακύκλωση scrap υλικών
 • Ανακύκλωση αλουμινίου
 • Ανακύκλωση άχρηστων υλικών
 • Ανακύκλωση ελαστικών
 • Ανακύκλωση έντυπων καταλόγων
 • Ανακύκλωση ζαντών
 • Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών
 • Ανακύκλωση λευκών οικιακών συσκευών
 • Ανακύκλωση μόλυβδου
 • Ανακύκλωση μπαταριών
 • Ανακύκλωση μπρούντζου
 • Ανακύκλωση πλαστικού
 • Ανακύκλωση σιδήρου
 • Ανακύκλωση χαλκού